Създаване и поддръжка на алпийския кът - основни правила

19/04/2019, 13:01:14
Оценка 5 от общо 2 гласа
19/04/2019
Тагове:
Създаване и поддръжка на алпийския кът - основни правила

Алпинеумът е градинска композиция от камъни и алпийски и субалпийски растения. С течение на времето той придобива голяма популярност и в съвременния ландшафт се наблюдават различни негови интерпретации. Към днешна дата в алпийския кът се засаждат и растителни видове от по – ниските растителни пояси, а в композицията често присъства и воден елемент. Всъщност алпинеума все повече наподобява цъфтящ скален кът, комбиниран с други декоративни градински елементи.

Разполагането на алпинеума е добре да бъде в периферията на градината, на фона на хомогенни дървесни или храстовидни растения. Желателно е той да бъде обграден от тревна площ, която да осигури достъп за поддръжката му.

Алпинеумът може да бъде разположен и в близост до беседката или верандата за да може да бъде съзерцаван по време на почивка или обяд. Изграждането на алпинеум е предизвикателство тъй като на ограничени пространство трябва да съчетаете растения с различни изисквания към средата: светлолюбиви и сенкоиздръжливи, пъстролистни, зеленолистни и цъфтящи, влаголюбиви и сукулентни, предпочитащи алкални или кисели почви.

За да бъде успешно това начинание трябва да се избере подходящо място за алпинеума и да се направи добър подбор и правилно разполагане на растенията в него.

Вижте: как се изгражда алпинеум стъпка по стъпка

Кои са основните фактори, с които трябва да се съобразим при планиране на алпинеума:

Не правете стръмни възвишения, тъй като пръстта ще се свлече при проливни дъждове, освен това ще ви бъде трудно да разположите камъните върху тях.

Почвата, която ще изпълва основата на алпинеума трябва да бъде глинеста, лепкава, добре трамбована и стъпаловидно оформена, за да може лесно да се закрепят камъните към нея.

Най – сухите зони в алпинеума са възвишенията му, а най – влажната – подножието му. Имайте го предвид когато избирате растения.

Заложете на многогодишни растения, тъй като едногодишни или такива, които често се нуждаят от пресаждане не са подходящи за алпийския кът. Съобразете подредбата на растенията така че да не срещате трудности при поддръжката им. Видовете, които се нуждаят от подрязване например, трябва да бъдат лесно достъпни.

Поливането трябва да става от подножието към върха на композицията.

Ако изберете да засадите чувствителни към студ, растения, то трябва да ги зазимите по подходящ начин. Същото важи и за засадените през късна есен, екземпляри.

При подбора на камъните гледайте да са от един и същ вид и близки по цвят.

Едрите камъни се разполагат в подножието, а по – малките в горните части.

Редовно отстранявайте прецъфтелите цветове, както и екземпляри, които са загубили декоративната си стойност, за да поддържате алпинеума в атрактивен вид.

Вижте: как да изберем растения за алпинеума.


Алпинеумът е градинска композиция от камъни и алпийски и субалпийски растения. С течение на времето