Как да спечелите от стария си и непотребен телевизор

26/01/2023, 14:42:49
Оценка 4.5 от общо 4 гласа
26/01/2023
Тагове:
Как да спечелите от стария си и непотребен телевизор

Изкупуване на стари телевизори се извършва на специализирани депа за скрап в страната. Ненужните вече домакински уреди като микровълнови фурни, готварски печки, перални, кафемашини, хлебопекарни и всички останали малки и големи електроуреди няма как да бъдат изхвърляни на боклука при останала смет. Когато те “излязат от строя”, е нужно да бъдат съхранявани според екологичното законодателство.

Какво трябва да знаем за рециклирането на домакинската техника?

Всички електроуреди, които се използват в бита, подлежат на специален режим за транспортиране, складиране и преработка. Причината е, че техният състав може да крие риск от замърсяване на околната среда.

В България екологичното законодателство предвижда лицензирани фирми да извършват необходимите дейности по управление на отпадъците. В големите български общини също така се организира извозване на старата домакинска техника до площадките за скрап. Собствениците на непотребните вещи също могат да ги предадат на място, където съответните компании имат разкрити пунктове.

Мерките се вземат с оглед преодоляване на проблемите с глобалното замърсяване на планетата с тонове боклуци. Това крие заплахи от замърсяване на въздуха, водите и почвите.

Домакинските уреди са значителен дял от ежедневно генерираните отпадъци, оето изисква специално отношение и към тяхното рециклиране. Част от тях се унищожават или елементи се използват за влагане в ново производство. Целта е съхранение на природата и ползи за световната икономика, чрез пестене на ресурсите.  

Опасен отпадък ли са старите електроуреди?

Техниката, която се използва в бита, съдържа вредни елементи. Те попадат в квалификацията на опасните отпадъци, защото съществува голям риск от замърсяване на екосистемите. Това предполага тяхното отговорно съхранение и последващо преработване с помощта на съвременните технологии.

В електроуредите може да има олово, живак, кадмий и редица други опасни елементи. В тази група попадат и старите телевизори, които се предават в депата за скрап. Там те биват изкупувани на предварително обявени цени, според съответното им тегло.

Специализирани фирми за обработка на скрап 

Лидер в бранша е българската компания Норд Холдинг. Дружеството съществува от 2012 година. То е  лицензирано за изкупуване на стари телевизори и други отпадъци от населението и от предприятията. Специализираната фирма разполага с необходимите разрешителни и екип за транспортиране и последващо рециклиране на отпадъците. Норд Холдинг има деца в страната и собствени производствени мощности за преработка на скрап.

Изкупни цени на електроуредите от бита

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ може да се изкупи от специализираните компании за скрап в страната. Там се предават съответните непотребни домакински уреди. Цената е различна, според определената категория на  битовия отпадък и неговото количество. Основните видове боклуци се поделят на дребна техника, едрогабаритни домакински уреди, ИТ и телекомуникационно оборудване и други.

Българската компанията Норд Холдинг изкупува малки и големи домакински уреди, електронно оборудване, охладителна техника, принтерна и копирна техника. Цените, които са обявени от дружеството, са 0.03 лева на килограм.

На специализираните площадки на фирмата се приемат различни по вид отпадъци. Ето и част от основните цени за изкупуване на скрап: желязо над 4 мм се приема срещу 405 лева на тон; желязото с дебелина над 10 мм е обявено на цена от 415 лева на тон; смесените цветни метали струват 240 лева на тон. Старите акумулаторите се приемат на цена от 1.54 лева на килограм.  


Изкупуване на стари телевизори се извършва на специализирани депа за скрап в страната. Ненужните веч