Всичко, което трябва да знаем за градинската почва

08/04/2019, 09:45:45
Оценка 4.7 от общо 3 гласа
08/04/2019
Тагове:
Всичко, което трябва да знаем за градинската почва

От състоянието, вида и структурата на почвата зависи дали можем да отглеждаме здрава растителност.

Почвата е съставена от четири основни компонента:

1. Въздух

2. Вода

3. Органични вещества

4. Минерални частици

Строежът и структурата са физическите качества на почвената смес. Строежът зависи от пропорциите на различните по размер минерални частици. Ако по – голямата част от тях са едри, то почвата е лека, съответно ако частици са дребни, почвата е тежка.

Най – добрия вариант е да има приблизително равни части и от двата размера частици, за да се получи почва със среден строеж.

Почвената структура зависи от начина, по който са съединени минералните частици. Най – благоприятния вариант е ронливата почва – при него минералните частици са на трохи. Тази смес се обработва най – лесно.

Структурата на почвата може да бъде подобрена чрез внасяне на различни торове, но строежът й няма как да се промени.

Коя е най – добрата почва?

- Тя е богата на хранителни вещества;

- Има ронлива структура;

- В нея липсват или има съвсем малко камъни;

- Богата е на органични вещества и варовик;

Какво представляват минералните частици в почвата?

 • Глина – може да разберете, че почвата ви е богата на глина ако пръстта е лепкава когато се намокри и от нея лесно може да се оформи топка с ръка.
 • Фин пясък – слабо песъчлива е почвата, съдържаща много малки частици пясък, които не се усещат при допир.
 • Среден пясък – почвата със съдържание на средно големи частици пясък, наподобява на трапезна сол когато я разтриете между пръстите си.
 • Едър пясък – тази смес наподобява по – скоро на захар.
 • Чакъл и камъни – почвата с голямо съдържание на тези елементи се нарича „каменлива“ или „чакълеста“.

Леките почви съдържат 90 % пясък и 10 % глина. При средните почви това съотношение е 50 : 50, докато при тежките почви глината преобладава.

Как да разберете вида на вашата почва?

Първият вариант е да изберете ден, в който почвата е влажна, да се разходите в градината и да я огледате внимателно. Ако има над 25 – 30 камъчета на един квадратен метър площ, то почвата ви е камениста.

Ако камъчетата са по – малко, а почвата е рохкава и тъмнокафява или сива на цвят, то значи тя е торфена.

За да определите плодородието на почвата обърнете внимание на плевелите. Ако сред тях има коприва, кострец или звездица, значи се радвате на плодородна почва.

В случай, че повърхността на почвата е покрита с мъх, то най – вероятно дренажа е лош.

Как да подобрим почвата?

Глинеста и песъчливо – глинеста – това е характерна тежка почва, богата на хранителни вещества. На нея се работи трудно, особено когато е мокра. През зимата има риск от подгизване, а през лятото – от напукване, особено при много сухо време. Такава почва е студена и на нея трудно виреят ранни култури.

Как да я подобрим?

 • Осигурете добър изкуствен дренаж;
 • Добавете варовик, за да подобрите ронливостта;
 • Подхранете с оборски тор;

Средно глинеста – тази почва има добра ронливост, задържа вода и хранителни вещества. Обработва се сравнително трудно при мокро време, но по – лесно от тежката глинеста почва.

Как да я подобрим?

Тази почва е с добра структура и единственото, от което има нужда е редовно добавяне на варовик и прекопаване.

Песъчлива – обработва се лесно когато е влажна, има добър дренаж и е подходяща за отглеждане на ранни култури. Най – често не е достатъчно хранителна. Изсъхва бързо и се налага често поливане. През нощта изстива бързо.

Как да я подобрим?

Почвата е благоприятна, добавяйте редовно торове и поливайте обилно.

Варовита – лепкава при мокро време, твърде алкална е за доста видове растения, но е подходяща за алпинеуми.

Как да я подобрим?

 • Прекопавайте плитко;
 • Добавяйте често изкуствени торове;

Торфена – обработва се лесно, има добър дренаж. Твърде кисела е за много видове растения, но е много подходяща за рододендрони.

Как да я подобрим?

Внасяйте редовно варовик;

Камениста – тази почва изсъхва много бързо през лятото, трудно се поддържа, но осигурява много добър дренаж.

Как да я подобрим?

 • Прекопавайте плитко;
 • Добавяйте редовно минерални торове и компост;

Редовното прекопаване значително ще подобри състоянието на почвата и ще ви даде възможност да отгледате здрава растителност. То разрохква пръстта и по този начин подобрява дренажа. Ускорява се процеса на разпад на органичните вещества и това подобрява храненето на растенията. Чрез прекопаване може да внесете компост под повърхността и да подобрите хранителния състав на почвата.

Най – подходящия сезон за прекопаването е края на есента – началото на зимата. Песъчливата почва може да се обработи и в началото на пролетта. Прекопаването не бива да се прави ако повърхността е замръзнала или подгизнала от влага.

С кои добавки можем да подобрим почвата?

Вар – използва се за намаляване на киселинността на почвата и подобряване на ронливостта. Добавя към почвата калций. Добре е редовно да внасяте хидратна вар, тъй като дъждовете отмиват варовитото съдържание на почвата. Това ще увеличи и броя на полезните бактерии, образуващи хумус, тъй като те не могат да живеят в твърде кисела почва.

Торове – използват се за подхранване на растенията.

Създатели на хумус – това са органични вещества, чиято цел е да увеличат популацията на полезни бактерии. Те подобряват почвения строеж.

Преди засаждане на растенията е добре да се внесат вар и създатели на хумус, а след засаждане – бързодействащи торове.


От състоянието, вида и структурата на почвата зависи дали можем да отглеждаме здрава растителност.