Домът на бъдещето - пасивна къща

11/09/2016, 03:00:00
Оценка 4.6 от общо 48 гласа
11/09/2016
Тагове:
Домът на бъдещето - пасивна къща

Пасивната къща представлява строителен стандарт, наложил се по цял свят през последните години. Това са сгради, осигуряващи комфорт както през лятото, така и през зимата. Те се нуждаят от много по – малко енергия за отопление в сравнение с конвенционалните сгради. Могат да се отопляват „пасивно“ само чрез използването на вътрешни източници на топлина и на проникналата слънчева светлина през прозорците.

Критерии за пасивна къща според Passivhaus Institut:

- Максимално годишно потребление на енергия за отопление - 15kWh/m2

- Максимално необходима енергия за електричество, отопление, охлаждане, гореща вода годишно - 120kWh/m2

- Максимално годишно топлинно натоварване - 10 W/m2

- Отлична въздухоплътност

- Комфорт през зимата – работна температура ≥ 20°С

Пасивната къща се отличава с много добра изолация и качествено уплътнение както и подходяща вентилация.

Топлоизолация

Енергоспестяването при пасивните къщи се дължи най – вече на добрата топлоизолация и минималните загуби на топлина. Не се допускат топлинни мостове и неуплътнени връзки. Прозорците обикновено са с троен стъклопакет.

Отопление

По – голямата част от нуждата от топлинна енергия в пасивната къща се задоволява от вътрешността (излъчваната от уреди и хора – топлина) и от слънчевата енергия (преминаваща през прозорците). За останалата част може да се използва произволно избран начин – централно или газово парно, парно на палети, топлинна помпа и т.н. Важно условие е да не се надвишава ограничението от 15kWh за 1m2 отоплена площ за една година.

Вентилация

Пасивните къщи се характеризират с много добра вентилация. На всеки 4 часа максимум целият въздух в сградата се подменя. Въздушните потоци са минимални и не се усещат течения или шумове.

Постоянна вътрешна температура

Основна черта на пасивната къща е поддържането на постоянна вътрешна температура. Това се отнася за всички помещения както през цялата година, така и в рамките на един ден. Всички стени и подове имат еднаква температура, което не допуска образуването на мухъл.

Качество на въздуха

Контролираната вентилация осигурява много добро качество на въздуха в къщата, по – добро от този навън посредством филтрация. Бързо загряване на въздуха в пасивната къща не се получава поради бавната обмяна на въздуха. Проветряването е възможно, но като цяло не се налага.

Колко ще ни струва пасивната къща?

Строежът на нова пасивна сграда е с 5 % до 15 % по – скъп от същата сграда, построена по конвенционален начин. При саниране на стари сгради с цел да станат пасивни допълнителните разходи са около 16 %. Инвестицията обаче се отплаща, тъй като спестената енергия за отопление в пасивните сгради е около 75 %, в сравнение с конвенционално построена сграда.


Пасивната къща представлява строителен стандарт, наложил се по цял свят през последните години. Това