Как да осигурим правилна вентилация в жилището?

24/09/2021, 13:36:32
Оценка 5 от общо 2 гласа
24/09/2021
Тагове:
Как да осигурим правилна вентилация в жилището?

Видове вентилационни системи за дома - предимства и недостатъци

Качеството на въздуха в закрити помещения трябва да осигурява здравословна среда за обитателите им. Най-важните фактори за това са количеството свеж въздух и неговите температура и влажност. Недостатъчната вентилация може да доведе до прекомерна концентрация на въглероден диоксид и вредни вещества, както и до висока влажност на въздуха и поява на мухъл.

Несъвършенствата на старото строителството като липса на изолация на покрива и стените и непрекъснатото течение от прозорците осигуряваха постоянна естествена вентилация на жилищните сгради. Съвременното строителство обаче трябва да отговаря на днешните норми за енергийна ефективност, поради което залага на високоизолиращи материали, които ни спестяват разходи за отопление, но създават преграда за отвеждане на влагата и вредните вещества извън жилището.

Влагата се произвежда от дишането на обитателите, растенията в дома както и от ежедневни битови дейности като готвене, сушене на пране, къпане.

Ако не бъде отстранена, тя създава благоприятна среда за развитие на плесени и влошава нашето здраве. Освен това прекомерната влага се отразява негативно на сградната конструкция.

Освен въглероден диоксид, във въздуха се отделят и различни летливи съединения, посредством изпаряване от мебели, текстил, строителна химия, почистващи препарати, разтворители, подови настилки. Може да е налице и повишена концентрация на прахови частици, която се свързва с влошаване на здравето и повишаване на риска от сърдечно-съдови, респираторни и онкологични заболявания.

Всички тези вредни вещества трябва да бъдат редовно отвеждани от жилищните помещения за да се гарантира здравето и комфорта на обитателите им.

Как се осигурява вентилацията?

Чрез проветрение

Отварянето на врати и прозорци е най-достъпния и лесен начин за проветрение на дома и внасяне на свеж въздух. Това обаче води до големи енергийни загуби, а и няма как прозорците да бъдат отворени целогодишно. Най-ефективно е т.нар ударно кръстосано проветряване, при което два срещуположни прозореца се отварят едновременно за кратко време (5-10 минути). Подобна ударна вентилация трябва да се извършва най-малко по 3 пъти дневно за да се осигури ефективно проветрение и отвеждане на влагата и вредните вещества.

Статистиката сочи, че повечето хора не осигуряват достатъчна вентилация чрез проветряване, особено през нощта или когато отсъстват от дома си. Освен това отварянето на прозорци в градска среда води до навлизане на уличен шум, прах и полени.

Това налага необходимостта от допълнителна механична вентилация на жилищните помещения.

Видове вентилационни системи

Смукателни вентилационни системи

Смукателните вентилационни системи работят като намаляват налягането в дома. Системата отвежда вътрешния въздух от сградата, а външния прониква чрез въздуховоди в корпуса и специални пасивни отвори.

Смукателните вентилационни системи са сравнително евтини и лесни за монтаж. Обикновено се състоят от един вентилатор, свързан с централно разположена изпускателна точка в жилището. Възможно е да се използват и повече вентилатори, свързани към въздуховодите на различни помещения – най-вече тези с повишена влага – кухнята и банята.

Монтират се регулируеми, пасивни отвори в други помещения, които осигуряват проникването на свеж въздух. Най-елементарен пример за подобна система е спот-вентилатор в банята. За да бъде ефективен обаче той трябва да работи непрекъснато и да са създадени необходимите пасивни отвори, осигуряващи разлика в налягането. За целта може да бъде монтирана специална клапа на дограмата, която осигурява постоянен приток на въздух.

Смукателните вентилационни системи обаче имат и някои съществени недостатъци. В райони с топло и влажно лято, намаляване на налягането може да доведе до проникване на влажен въздух в пукнатините на сградата, което може да предизвика конденз и да се отрази лошо на строителната конструкция.

Освен това, заедно с чистия въздух, системата може да внесе замърсители като радон и прах от мазетата, изпарения от прилежащ гараж, димни газове от камина и други. Концентрацията на тези опасни замърсители може да се повиши при работещ вентилатор в банята и включена смукателна вентилационна система. Друг недостатък на този тип системи е че те не намаляват влагата от естествения въздух преди да бъде внесен в помещението, което може да доведи до увеличаване на разходите за отопление.

Подаващи вентилационни системи

Подаващите системи работят като увеличават налягането в жилището. Те използват вентилатор, който насочва външния въздух към вътрешността на сградата, а вътрешния въздух се просмуква извън помещенията чрез вентилатори и отдушниците в банята, както и специално оставени отвори в конструкцията.

Подаващите системи са достъпни и лесни за монтаж. Състоят се от вентилатор, тръбна система (за предпочитане в няколко помещения), както и регулируеми прозорци или стенни отвори в другите стаи. Подаващите вентилационни системи осигуряват по-добър контрол на въздуха, който влиза в помещението, в сравнение със смукателните системи.

Чрез увеличаване на налягането системата възпрепятства навлизането на замърсители от външното пространство като ФПЧ, димни газове и други. Подаващата вентилация позволява филтрирането на външния въздух и отстраняването на полени и прах.

Подаващата вентилационна система обаче може да доведе до проблеми с влажността през зимния сезон. Тя предизвиква просмукване на топъл вътрешен въздух през случайни отвори на стените или тавана. Ако той е с висока влажност, част от влагата може да се кондензира по студените външния стени или тавана и да доведе до образуване на плесен и конструктивни нарушения.

Подаващите системи не отстраняват влагата от външния въздух преди той да влезе в помещението. Това може да стане причина за по-високи разходи за отопление или охлаждане. За да се избегне този проблем може да се използва топлопроводи.

Балансирани вентилационни системи

Балансираните вентилационни системи, при правилен монтаж, нито намаляват, нито увеличават налягането в жилището. Те въвеждат и изпускат приблизително еднакви количества както външен така и вътрешен въздух.

Балансираната система обикновено се състои от два вентилатора и две тръбни системи и осигурява оптимално разпределение на свежия въздух. Отворите за подаване и смукване на въздух могат да бъдат монтирани във всяка стая. За най-голяма ефективност обикновено се смуква въздух от помещения с висока влажност (кухня, баня, перално помещение) и се подава свеж въздух към останалите стаи (спалня, дневна, детска стая). Балансираните системи позволяват използването на филтри преди внасянето на външния въздух в жилището. Те са по-скъпи от смукателните и подаващите системи.

Балансираните системи не темперират външния въздух и не контролират влагата в него, което може да доведе до леко увеличаване на разходите за отопление.

Вентилационни системи с топлинна регенерация

Това на практика са балансирани вентилационни системи с добавен механизъм за регенериране на топлината. През зимата системата подава топлина от вътрешния въздух към студения свеж въздух, а през лятото по-хладния вътрешен въздух намалява температурата на горещия външен. По този начин намаляват загубите и съответно не се наблюдава повишаване на разходите за отопление и охлаждане. Освен това някои системи контролират и влагата на постъпващия въздух, което повишава микроклимата и комфорта.

Системите за регенериране на топлината са по-скъпи, тъй като изискват по-мощни вентилатори, които да обхванат въздуха в топлообменника. Подобни системи са най-ефективни при условия на студени зими и горещи лета, тъй като при меки климатични условия, по-високото потребление на енергия на системата може да не е оправдано спрямо лекото покачване на разходите за отопление и охлаждане.

Системите за регенериране на въздуха изискват и повече поддръжка. Когато се охлажда топъл, влажен въздух по повърхностите се образува конденз. При много студена зима, постъпващия въздух може да доведе до образуване на лед в топлообменника. Това изисква системата да бъде снабдена с устройство за размразяване на леда (особено в райони с изключително студена зима) както и редовно почиствана за да не се развиват плесен и бактерии.

Комбиниране със системи за отопление и климатизация

Съчетаването на вентилационната система с тази за отопление или климатизация ще намали разходите за монтаж, тъй като се използват съществуващите вентилатори и въздуховоди.


Видове вентилационни системи за дома - предимства и недостатъци Качеството на въздуха в закрити пом