Икебана - да вдъхнем нов живот на цветята

29/07/2019, 11:17:59
Оценка 4.7 от общо 3 гласа
29/07/2019
Тагове:
Икебана - да вдъхнем нов живот на цветята

Икебана е древно японско изкуство и означава „ да вдъхнем нов живот на цветята”. Откъсвайки едно цвете, ние му даваме втори шанс за живот, създавайки нов цветен пейзаж с него.Практикуването на икебана се нарича Кадо или „Пътят на цвететo“. Един от основните принципи при икебана е използването на пространството. Усещането за хармония между пространство, материал и съд е от решаващо значение. При създаването на красива, чиста композиция се отделя голямо внимание на асиметрията и „ движението“ на елементите. Икебана насърчава личната творческа изява, като се акцентрира върху форма, линия и цветови комбинации. В композициите често присъства минимализмът -"малкото е повече„.

Икебана може да се разглежда като структура от три основни елементи шин, сое и хикае или небе, човек и земя, които очертават разностранен триъгълник. За пълнота на композицията се използват  поддържащи елементи или т. нар. джуши.

Практикуващите икебана подреждат цветята в пълно мълчание.Това е времето, в което творецът се слива с природата и достига своя вътрешен мир.

Основната философия на изкуството икебана е близост и хармония между човек  и природа. Учи ни да оценим и да разберем именно нейната красотата.

Икебана възниква през VI век в Япония с навлизането на Будизма, когато монасите са предлагали цветни аранжировки пред олтара на Буда. По-късно навлиза в живота на японеца, като много аристократи,самураи и  членове на императорското семейство са го практикували. Най-големият разцвет на икебана е през XVI век с навлизането на чаената церемония, като през времето са се развили множество стилове.

Първата школа по икебана в България е създадена през 1995 г от Рима Мирска – Школа по икебана   „Сога“, чието име  означава „нежна трева“.  Основната цел на школата е разпространение и обучение на древното японско изкуство икебана. Школa „Сога” следва принципите на обучение на най- модерната японска школа по икебана „ Согецу”, основана от Софу Тешигахара през 1929 г . Основните техники и правила  се изучават под ръководството на сертифицирани преподаватели. Школа Сога активно участва в събития и изложби, свързани с японското изкуство икебана, като същевременно провежда  демонстрации и работилнички . Всеки може да практикува Икебана, по всяко време, с всякакъв материал, стига да има търпение и време, да усвои основните техники и принципи. Икебана се учи цял живот.

Ако искате да  се докоснете до древното японско изкуство Икебана, може да посетите фейсбук страницата на Школа Сога - facebook: Школа по икебана Сога или да ни пишете на e-mail: soga-ikebana@abv.bg 


Икебана е древно японско изкуство и означава „ да вдъхнем нов живот на цветята”. Откъсва