Финансови грешки, които младите двойки допускат и как да ги избегнат

29/06/2021, 09:02:08
Оценка 5 от общо 3 гласа
29/06/2021
Финансови грешки, които младите двойки допускат и как да ги избегнат

Финансовата стабилност и светлото финансово бъдеще на семейството зависят от поведението и финансовата грамотност на всеки един от членовете, както и на домакинството като цяло. Младите двойки допускат редица финансови грешки, породени от незнание, нежелание да обмислят постъпките си или избягване на неудобните разговори. Кои са най-честите финансови грешки на младите семейства?

1. Много млади двойки изпитват притеснение да разговарят на финансови теми по различни причини. Разговорите обаче са неизбежни. Трябва да е ясно кой с какви доходи разполага, кой за какви разходи ще отговаря, какъв ще е бюджетът – общ изцяло или всеки ще има и свои лични средства за собствени нужни, за които не е необходимо да информира половинката си. Отлагането на разговора на тема пари ще доведе до финансови несгоди, забавени плащания по кредити и сметки, тъй като е възможно всеки от двойката да очаква другият да е платил дължимото. Седнете и проведете спокоен и конструктивен разговор, изяснявайки си тези важни теми.

2. Младите двойки обикновено живеят за мига. Те харчат средства за ваканции и пътувания, за забавления и преживявания. Липсата на спестявания обаче ги поставя в тежка ситуация, когато възникнат непредвидени разходи особено ако са спешни. Те могат да разчитат на бърз банков заем като този, които се отпуска от TBI Bank, но винаги е по-удачно да имат спестявания, отколкото да теглят кредит и да заплащат лихви по него.

3.Младите двойки често крият свои по-големи разходи или кредити един от друг или от семействата си. Причините са различни, но резултатът е един и същ – лошо финансово състояние. Ако имате солиден кредит, който изплащате, споделете с половинката и съобразете бюджета с това плащане. Същото важи и за големи покупки над определени суми. Идеален вариант е, ако се договорите за сума, над която да е необходимо да се консултирате с половинката си, за да я изхарчите.

4. Друга съществена грешка при младите двойки е свързана с пропускането на важен момент от възпитанието на децата – натрупването на знания, важни за финансовата им грамотност, както и възпитание, което ще ги направи отговорни и ще им гарантира стабилно финансово бъдеще. Много родители пренебрегват тези уроци, от които децата се нуждаят от най-ранна възраст. Това има тежки негативни последици върху финансовото бъдеще на наследниците им. Важно е и родителите да не дават смесени послания на децата по отношение на парите. Ако единият родител е прекалено пестелив, а другият живее на кредит, то представите на децата ще бъдат объркани и те няма да знаят кое е правилното финансово поведение. Децата копират родителите си. Бъдете отговорни и разумни, за да ги научите на същото.


Финансовата стабилност и светлото финансово бъдеще на семейството зависят от поведението и финансова