Как да отглеждаме растителност върху глинеста почва

19/06/2018, 09:21:00
Оценка 5 от общо 3 гласа
19/06/2018
Тагове:
Как да отглеждаме растителност върху глинеста почва

Глинестата почва е с добра пропускливост и с високо съдържание на органична материя. Глинестите почви, в чието съдържание има пясък с речен произход осигуряват добро дрениране и са подходящи за отглеждане на луковични култури.

Слабо глинестите почви не задържат водата и долните им пластове в повечето случаи са песъчливи, те трябва добре да се обработят в дълбочина, което подобрява значително техните качества и осигурява по – добра пропускливост.

Тежките глинести почви (със съдържание на глина над 70 %) задържат отлично водата и я абсорбират бавно, което прави изсъхването на почвата постепенно и го забавя дори в горещите дни. Също така те оползотворяват добре различните торове. Недостатъкът им е, че нямат добро проветрение и трудно се обработват.

Също така напролет се затоплят по – бавно.

Тежките глинести почви през сухия период може да се напукат.

Как да подобрим глинестата почва?

Мулчирането с огранична материя ще помогне за подобряване структурата на глинестата почва.

Може да използвате оборски тор в комбинация със слама, градинска шума или листни отпадъци.

Разхвърлянето на груб речен пясък в почвата също има благоприятен ефект, но тъй като е необходимо голямо количество, това се препоръчва при по – малки терени.

При засаждане на растения върху глинеста почва задължително трябва мястото да бъде предварително разрохкано добре.

Кои растения са подходящи за глинести почви?

Дървета – бреза, японски клен, ябълка, глог.

Иглолистни растения – туя, цуга, смърч.

Храсти – хортензия, спирея, котонеастер, пурпурен физокарпус.

Многогодишни цветя – рудбекия, астранция, анемоне и други.


Глинестата почва е с добра пропускливост и с високо съдържание на органична материя. Глинестите почв