Какво да правим с бедната почва

24/08/2016, 03:00:00
Оценка 4.5 от общо 36 гласа
24/08/2016
Тагове:
Какво да правим с бедната почва

Вида и качеството на почвата са сред най – важните условия за правилния растеж и развитие на растенията. Въпреки че има непритенциозни култури, които виреят в почти всякакви почви, повечето видове имат своите индивидуални изисквания към почвата.

За повечето градински култури и особено зеленчуците са подходящи рохкави, дълбоки и добре отцедливи почви.

Как можем да подобрим терена в двора:

Засолена почва: тези почви съдържат над 0,20 % разтворими соли характеризират се с голяма плътност и липса на водопропускливост. При изсъхване се напукват, а при навлажняване набъбват. Притежават силно алкална реакция.

Как да подобрим: трябва да се осигури добро дрениране като за целта добър вариант е изграждането на дренажна система, след това се прави промиване, за да се намали киселинността.

Варовита почва: характеризира се с високи стойности на pH

Как да подобрим: цели се промяна на киселинността на почвата. Добър за целта е високопланинския торф с кисела рекация и минерални торове.

Тежка и студена почва: всяка година при есенната обработка се премесва с компост или оборски тор. Това подобрява структурата на почвата, помага за достигането на хранителните вещества до растенията и за образуването на хумус.

Камениста и чакълеста почва: нужно е почистване от камъните и наторяване с оборски тор или компост.

Песъчлива почва: можем да подобрим чрез внасянето на оборски тор на малки дози и на често.

Редовно подхранване

Редовното торене е изключително важно за качеството на почвата. Най – добро е съчетанието между органично и минерално торене. Ако купувате готови торове внимателно четете етикетите и спазвате препоръчителните дози. 


Вида и качеството на почвата са сред най – важните условия за правилния растеж и развитие на р